Filmova Akademie Miroslava Ondricka v Pisku, O. P. S.